Please wait...
  • Text
  • Fitxer
Text a traduir (màxim 2500 paraules)
  Log:
Suggereix una traducció millor.


+ info

Aquest sistema de traducció automàtica es basa en la integració d'un model de traducció de N-grames dins d'una combinació log-lineal optimitzada de característiques addicionals.

Es pot trobar una descripció del sistema a:
Aquest treball ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya dins del projecte TECNOPARLA, la Comissió Europea dins del projecte integrat TC-STAR: Technology and Corpora for Speech to Speech Translation (IST-2002-FP6-506738), i el Govern Espanyol mitjançant el projecte AVIVAVOZ: tecnologías para la traducción de voz (TEC2006-13694-C03-01).